||  ||  ||

 
 
 
 
 

Razdel

 
 
 
 
 


  

Paeonia
 
: | |
  
:Paeoniaceae
: Paeonia